Ông Ngô Đông Hải được giới thiệu tái cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Hoàng Long |

Chiều mai (13/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình sẽ diễn ra tại thành phố Thái Bình. Tại đại hội lần này, ông Ngô Đông Hải, Uỷ viên Dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình khoá XIX được giới thiệu để tái cử khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tin từ Tỉnh uỷ Thái Bình cho biết, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thái Bình (đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình), Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ chiều mai (13/10) đến hết ngày 15/10.

Vào chiều mai, đại hội sẽ tiến hành phiên trù bị. Phiên chính thức của Đại hội được tiến hành vào sáng 14/10.

Cũng theo Tỉnh uỷ Thái Bình, có 350 đại biểu, 150 khách mời tham dự Đại hội. Các đại biểu sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khoá XX và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trong khuôn khổ đại hội, Ban Chấp hành khoá XX sẽ họp kỳ thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và bầu 9 Uỷ viên UB Kiểm tra Tỉnh uỷ Thái Bình.

Ông Ngô Đông Hải được giới thiệu tái cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình - Ảnh 1.
Ông Ngô Đông Hải được giới thiệu tái cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình - Ảnh 2.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX sẽ được tổ chức tại Nhà văn hoá Lao động, thời gian từ ngày 13/10 đến ngày 15/10 - Ảnh: Hoàng Long

Theo báo cáo nhân sự trình TƯ, đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khoá XX gồm 51 người (giảm 3 người so với khoá XIX) từ 59 người được bầu để tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX. Trong đó, số nhân sự tham gia cấp ủy tỉnh lần đầu là 17 người.

Số lượng ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX dự kiến 15 nhân sự (bằng Đại hội khóa trước), Đại hội trình 16 nhân sự để các đại biểu bầu, trong đó bầu tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là 14 nhân sự (bầu khuyết 1 nhân sự).

Ông Ngô Đông Hải được giới thiệu tái cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình - Ảnh 4.
Ông Ngô Đông Hải được giới thiệu tái cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình - Ảnh 5.

Các ông Nguyễn Tiến Thành (trên) và Nguyễn Khắc Thận (dưới) được giới thiệu để bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình khoá XX - Ảnh: Hoàng Long

Tại các cuộc họp về nhân sự đại hội trước đó, Tỉnh uỷ Thái Bình đã thống nhất và báo cáo TƯ về việc giới thiệu ông Ngô Đông Hải, Uỷ viên Dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình khoá XIX để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khoá XX.

Giới thiệu các ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thái Bình khoá XIX, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình và ông Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình khoá XIX, Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách UBND tỉnh Thái Bình, để bầu vào chức danh Phó Bí thư tỉnh ủy Thái Bình khoá XX.

Cũng theo Tỉnh uỷ Thái Bình, với chủ đề là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", cùng với công tác nhân sự, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình sẽ diễn ra các nội dung:

Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020, đóng góp ý kiến và thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

theo Tiền phong