Vi phạm trong hỗ trợ người dân ảnh hưởng dịch COVID-19, 2 chủ tịch xã bị kỷ luật

Hoàng Hải |

UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình vừa có quyết định kỷ luật đối với chủ tịch UBND xã Tân Lập và xã Quý Hòa vì có vi phạm trong thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Ngày 9/10, tin từ Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình cho biết uỷ ban kiểm tra tỉnh vừa có quyết định kỷ luật đối với chủ tịch UBND xã Tân Lập và chủ tịch UBND xã Quý Hòa (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) vì có vi phạm trong thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Theo đó, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Hoà Bình quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Bùi Văn Tuyến, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Tân Lập; ông Bùi Văn Tín, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Quý Hòa.

Với trách nhiệm là chủ tịch UBND xã Tân Lập, ông Tuyến chưa sát sao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Tân Lập dẫn đến xảy ra các khuyết điểm, sai sót trong việc chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 không đúng đối tượng, trùng lặp đối tượng, phải thu hồi số tiền, nộp lại ngân sách nhà nước là 132 triệu đồng.

Còn ông Tín là chủ tịch UBND xã Quý Hòa chưa sâu sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với việc rà soát, thẩm định danh sách, chi trả cho các đối tượng được được hỗ trợ do đại dịch Covid-19, dẫn đến việc công chức Lao động - Thương binh và Xã hội xã Quý Hòa tự ý đưa 3 hộ vào danh sách không đúng đối tượng hộ cận nghèo để được hưởng các chính sách an sinh xã hội; chi trả, hỗ trợ không đúng đối tượng, trùng đối tượng dẫn đến phải thu hồi nộp lại ngân sách nhà nước số tiền 94,5 triệu đồng.

UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình còn thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Bùi Văn Vức, Đảng ủy viên, phó Chủ tịch UBND, trưởng ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Quý Hòa.

Ông Vức đã thiếu kiểm tra, giám sát trong việc điều tra, rà soát, lập danh sách, thống kê, xác nhận, đề nghị phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, dẫn đến công chức Lao động - Thương binh và Xã hội xã Quý Hòa tự ý đưa 3 hộ vào danh sách không đúng đối tượng hộ cận nghèo để được hưởng các chính sách an sinh xã hội.

Đồng thời chi trả, hỗ trợ không đúng đối tượng, trùng đối tượng dẫn đến phải thu hồi nộp lại ngân sách nhà nước số tiền 94,5 triệu đồng.