[Video] Đồng Nhân Đường ở Bắc Kinh, Trung Quốc, có gì đặc biệt?

PV |

Đồng Nhân Đường, ra đời từ triều Thanh, là thương hiệu Đông y hàng đầu của Trung Quốc, được nước này công nhận là di sản phi vật thể cấp quốc gia.

[Video] Khám phá Đồng Nhân Đường ở Bắc Kinh, Trung Quốc