[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020

PV |

[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020
[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020

Giải đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia 2020 với tất cả các mã đề nhanh nhất và chính xác nhất.

Sáng 10/8, các thí sinh thi làm bài thi Khoa học xã hội gồm Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân hoặc bài thi Khoa học tự nhiên gồm Vật lý - Hóa học - Sinh học.

Với môn Lịch sử thời gian làm bài của thí sinh là 50 phút. Sẽ có 24 mã đề cho thí sinh trong phòng thi và 50 câu hỏi. Thời gian phát đề từ 7h30 và thời gian làm bài là 7h35.

Chiều 10/8, thí sinh bước vào môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.

Chúng tôi sẽ cập nhật nhanh nhất các mã đề, gợi ý đáp án đối với môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 đến thí sinh, phụ huynh.>>>Đáp án tất cả các mã đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020. Xem tại đây.


Đáp án đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020. Mã đề 323

[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020 - Ảnh 2.

Đáp án đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020. Mã đề 311, 314

[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020 - Ảnh 3.

Đáp án đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020. Mã đề 321

[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020 - Ảnh 4.

Đáp án đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020. Mã đề 305, 309

[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020 - Ảnh 5.

Đáp án môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020. Mã đề 302

[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020 - Ảnh 6.

Đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020. Mã đề 321

[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020 - Ảnh 7.
[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020 - Ảnh 8.
[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020 - Ảnh 9.
[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020 - Ảnh 10. Tiếp tục cập nhật...

[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020 - Ảnh 11.