Bản tin tổ lái: Cú lắc tay lầm lỡ và chuyện buồn cho người kém may

Mr. Thông |

Vội vàng muốn lách lên khoảng trống giữa hai xe ô tô, cặp đôi đã phải nhận một kết cục đắng ngắt.

Bản tin tổ lái