Ông Lê Thành Vinh rời Hội đồng quản trị FLC sau 7 năm gắn bó

Hà My |

Ông Vinh gia nhập FLC từ tháng 6/2013 và từng được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong một thời gian ngắn.

Ngày 28/7, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.

Theo đó, FLC đã nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Thành Vinh vì lý do cá nhân. Căn cứ theo quy định của FLC, ông Vinh sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị FLC kể từ ngày 28/7/2020.

Ông Lê Thành Vinh sinh năm 1979, có trình độ Thạc sỹ kinh doanh quốc tế - Đại học Deakin - Úc và bằng Tiến sỹ Luật - Đại học Monash Úc.

Ông Vinh gia nhập FLC từ tháng 6/2013 và đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC từ tháng 9/2015 cho đến tháng 3/2017. Từ tháng 3/2017, ông Vinh thôi làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC để chuyển sang làm Tổng giám đốc.

Tuy nhiên, ông Vinh chỉ giữ vị trí CEO trong 8 tháng, và sau đó quay lại ghế Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ tháng 11/2017 cho tới nay.

Bên cạnh vị trí tại FLC, ông Vinh còn là Tổng giám đốc tại FLC Faros, một công ty con của FLC. Trước khi gia nhập FLC, ông Vinh từng làm việc tại Cục Quản lý Cạnh tranh - Bộ Công Thương, làm nghiên cứu sinh tại Đại học Monash, Úc và làm Phó Tổng giám đốc Công ty Luật TNHH SMiC.

theo Trí thức trẻ