Những dấu ấn 25 năm quan hệ Việt - Mỹ

Ngọc Hà-Thủy Tiên (Thiết kế: Bảo Linh) |