Thách thức thị giác: Bạn đủ tinh nhanh giải mã 8 bức tranh này không?

Cẩm Mai |

Thách thức thị giác: Bạn đủ tinh nhanh giải mã 8 bức tranh này không?
Thách thức thị giác: Bạn đủ tinh nhanh giải mã 8 bức tranh này không?

Giải câu đố bằng tranh chính là một hình thức vừa luyện thị giác vừa luyện trí não.

Chúng ta không thể biết bên trong trí não hoạt động ra sao. Nhưng trí não và thị giác càng hoạt động thì trí não càng thông minh và sắc bén, đôi mắt càng tinh nhanh.

Các bạn hãy đọc kỹ câu đố kèm theo mỗi bức tranh rồi quan sát kỹ vào chi tiết để giải đố nhé!

Tranh đố

1/ Hãy tìm ra đúng bức tranh Tiếng thét của danh họa Edvard Munch

Thách thức thị giác: Bạn đủ tinh nhanh giải mã 8 bức tranh này không? - Ảnh 1.

2/ Hãy tìm ra hình khác biệt

Thách thức thị giác: Bạn đủ tinh nhanh giải mã 8 bức tranh này không? - Ảnh 2.

3/ Hãy tìm ra lỗi sai trong ảnh

Thách thức thị giác: Bạn đủ tinh nhanh giải mã 8 bức tranh này không? - Ảnh 3.

4/ Hãy tìm ra hình khác biệt

Thách thức thị giác: Bạn đủ tinh nhanh giải mã 8 bức tranh này không? - Ảnh 4.

5/ Hãy tìm ra từ BEER trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Thách thức thị giác: Bạn đủ tinh nhanh giải mã 8 bức tranh này không? - Ảnh 5.

6/ Hãy tìm ra hình khác biệt

Thách thức thị giác: Bạn đủ tinh nhanh giải mã 8 bức tranh này không? - Ảnh 6.

7/ Hãy tìm cuộn giấy vệ sinh

Thách thức thị giác: Bạn đủ tinh nhanh giải mã 8 bức tranh này không? - Ảnh 7.

8/ Hãy tìm ra cái đồng hồ khác thường

Thách thức thị giác: Bạn đủ tinh nhanh giải mã 8 bức tranh này không? - Ảnh 8.

Các tranh đố có quá khó với bạn không? Bạn tìm ra được mấy đáp án rồi?

Chúng ta cùng kiểm tra lại nhé!

Đáp án


Đáp án 1

Thách thức thị giác: Bạn đủ tinh nhanh giải mã 8 bức tranh này không? - Ảnh 9.

Đáp án 2

Thách thức thị giác: Bạn đủ tinh nhanh giải mã 8 bức tranh này không? - Ảnh 10.

Đáp án 3

Thách thức thị giác: Bạn đủ tinh nhanh giải mã 8 bức tranh này không? - Ảnh 11.

Đáp án 4

Thách thức thị giác: Bạn đủ tinh nhanh giải mã 8 bức tranh này không? - Ảnh 12.

Đáp án 5

Thách thức thị giác: Bạn đủ tinh nhanh giải mã 8 bức tranh này không? - Ảnh 13.

Đáp án 6

Thách thức thị giác: Bạn đủ tinh nhanh giải mã 8 bức tranh này không? - Ảnh 14.

Đáp án 7

Thách thức thị giác: Bạn đủ tinh nhanh giải mã 8 bức tranh này không? - Ảnh 15.

Đáp án 8

Thách thức thị giác: Bạn đủ tinh nhanh giải mã 8 bức tranh này không? - Ảnh 16.

Nguồn bài và ảnh: Bright Side

download app