Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

Hoàng Đan |

Sáng 11/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch hội đồng bầu cử Quốc gia.

Theo kết quả công bố vào sáng 11/6, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Ngay sau khi có kết quả bầu, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Kết quả 100% đại biểu Quốc hội có mặt tại hội trường (chiếm tỷ lệ 95,65% tổng số đại biểu Quốc hội) đã tán thành thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Quốc hội thông qua.

Trước đó, cuối giờ chiều 10/6, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Nhân sự được giới thiệu cho vị trí này là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Hội đồng này gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và ủy viên.