Quảng Ninh đề nghị Bộ Chính trị cho phép Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy

Hoàng Đan |

Tỉnh ủy Quảng Ninh đề nghị Ban Tổ chức TƯ báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý cho chủ trương được thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội Đảng.

Đoàn công tác do ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn, đã tới làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Làm việc với với đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định, Quảng Ninh đã chủ động xây dựng Kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV với 4 điểm đột phá.

Trong đó, tiếp tục thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện ở 3 địa phươn, mở rộng thực hiện đối với những nơi có đủ điều kiện; thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã tối thiểu 75% trở lên.

Sắp xếp, bố trí cán bộ để từ đầu nhiệm kỳ có 100% Bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương, 75% trở lên bí thư cấp xã không là người địa phương.

Thực hiện 100% việc bầu Bí thư cấp ủy tại đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở, kể cả Đảng bộ Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh, sau khi thống nhất với đảng ủy lực lượng vũ trang Trung ương.

Tiếp tục thống nhất chủ trương 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố theo phương châm "Dân tin, Đảng cử", bầu cử Trưởng thôn, bản khu phố trong cùng 1 ngày, sau đó đại hội chi bộ trong cùng 1 ngày 18/1.

Đến 31/5, đã tổ chức thành công 100% đại hội chi, đảng bộ cơ sở, hoàn thành sớm hơn 1 tháng theo quy định của Trung ương; 100% đảng bộ cơ sở tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội và đều có số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao, nhiều chi, đảng bộ, Bí thư cấp ủy đạt 100% phiếu bầu.

Quảng Ninh cũng là địa phương tổ chức sớm Đại hội Đảng bộ cấp huyện so với cả nước. Trong tháng 5/2020, tỉnh đã chỉ đạo và hoàn thành 3 đại hội điểm cấp huyện có đặc điểm, loại hình khác nhau.

Cơ bản đại hội đã hoàn thành các nội dung, trong đó có công tác nhân sự, chủ trương bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, cùng với văn kiện, Quảng Ninh thực hiện công tác nhân sự một cách chặt chẽ, kỹ lưỡng, đúng yêu cầu của Trung ương.

Riêng quy định tiêu chuẩn chức danh đã cụ thể hóa thêm tiêu chuẩn cấp ủy viên có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo...

Tại buổi làm việc, tỉnh kiến nghị với Đoàn công tác một số nội dung, trong đó có đề nghị Ban Tổ chức Trung ương báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý cho chủ trương Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV được thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác đều đánh giá Quảng Ninh đã làm tốt công tác định hướng, chỉ đạo toàn diện, hướng dẫn cụ thể và chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để đảm bảo Đại hội đảng các cấp diễn ra đúng tiến độ, chất lượng, dù bị ảnh hưởng không nhỏ của dịch COVID-19.

Các thành viên Đoàn công tác đều đồng tình với đề xuất, kiến nghị của Quảng Ninh sẽ thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, Quảng Ninh là tỉnh có truyền thống đoàn kết, thống nhất, luôn chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Ông tin tưởng, tỉnh sẽ chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.

Đối với các đề xuất kiến nghị của tỉnh, ông cơ bản đồng tình và sẽ tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến chỉ đạo.