Người dân trung tâm TPHCM giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… được tặng gạo

Minh Toàn |

Người dân trung tâm TPHCM giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… được tặng gạo
Người dân trung tâm TPHCM giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… được tặng gạo
Người dân trung tâm Sài Gòn giao nộp vũ khí, vậy liệu nổ, công cụ hỗ trợ… được tặng gạo.

Người dân ở trung tâm quận 1, TPHCM đã giao nộp vũ khí, vậy liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão và được tặng lại những phần quà là 10 kg gạo.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, vận động người dân phát hiện, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn quận 1.

Ngày 1/4, tại trụ sở Công an Phường Phạm Ngũ Lão, Công an quận 1, Công an quận 1 đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam quận 1 tổ chức buổi phát động phong trào vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn quận 1.

Trong đợt vận động, Công an quận 1 đã tập trung tập trung tuyên truyền đến các cơ quan, doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn quận các nội dung chính trong những văn bản quy phạm pháp luật quy định quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ. 

Đồng thời sẽ xử lý nghiêm việc quản lý, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Người dân trung tâm TPHCM giao nộp vũ khí, vậy liệu nổ, công cụ hỗ trợ… được tặng gạo - Ảnh 1.

Người dân trung tâm Sài Gòn giao nộp vũ khí, vậy liệu nổ, công cụ hỗ trợ… được tặng gạo.

Tại buổi phát động, Công an quận 1 đã tiếp nhận 10 cây mã tấu, 1 dao, 1 kiếm do người dân tự giác giao nộp. Mỗi người dân đến giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được tặng 10kg gạo.

Từ tháng 4/2020 đến hết năm 2020, tại trụ sở các Công an Phường thuộc Công an quận 1 sẽ tổ chức tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do người dân đến giao nộp.

download app