Chân dung nguyên Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh vừa bị đề nghị kỷ luật

Hoàng Đan - Mạnh Quân |

Chân dung nguyên Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh vừa bị đề nghị kỷ luật
Chân dung nguyên Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh vừa bị đề nghị kỷ luật
Ông Triệu Tài Vinh.