Cựu nữ giám đốc Oceanbank Hải Phòng tham ô 414 tỉ đồng

VIỆT DŨNG |

Trần Thị Kim Chi (nguyên Giám đốc OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng) bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới tất toán, lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng, phát hành 109 thẻ ngoài hệ thống cho 27 khách hàng để chiếm đoạt tiền của Oceanbank.

Ngày 18.11, Viện Kiếm sát Nhân dân Tối cao ra cáo trạng truy tố Trần Thị Kim Chi (nguyên Giám đốc OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng); Lê Vương Hoàng (nguyên kiểm soát viên OceanBank Hải Phòng); Nguyễn Thị Minh Huệ (nguyên trưởng phòng kế toán kho quỹ OceanBank Hải Phòng) và Chu Văn Nha (nguyên thủ quỹ OceanBank Hải Phòng) cùng về tội Tham ô tài sản.

Cựu nữ giám đốc Oceanbank Hải Phòng tham ô 414 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị can Chi và Hoàng.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 8.2017, các bị can là những người có chức vụ, quyền hạn tại OceanBank Chi nhánh Hải Phòng, trực tiếp đến công tác huy động, quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại Chi nhánh.

Các bị can đã lợi chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của Ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm... nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng.

Các bị can tất toán, lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng, phát hành 109 thẻ ngoài hệ thống cho 27 khách hàng để chiếm đoạt của Oceanbank Chi nhánh Hải Phòng.

Theo cáo buộc, tổng số tiền các bị can chiếm đoạt gần 414 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền hơn 9,3 tỉ đồng (là tiền lãi của 107 thẻ tiết kiệm của khách hàng, phát sinh từ thời điểm khách hàng nhận tiền lãi lần cuối cùng đến khi vụ án bị phát hiện, khởi tố).

Trong vụ án, bà Chi là người tổ chức, chỉ đạo ba bị can và nhân viên thực hiện hành vi sai phạm.

Ngoài ra, bà Chi cũng chỉ đạo phát hành 79 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho khách hàng: tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố các thẻ của khách hàng đang do Ngân hàng quản lý, sau đó phát hành 28 thẻ ngoài hệ thống cho khách hàng.

Cơ quan công tố cáo buộc, bà Chi trực tiếp giả mạo chữ ký của 10 cá nhân trên chứng từ mở 75 thẻ tiết kiệm; ký tư cách Trưởng đơn vị kinh doanh trên 66 thẻ và phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng.

Ngoài ra bị can còn ký duyệt khống 2 hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng. Chi phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho Ngân hàng.

Bị can Hoàng là người thực hiện chỉ đạo, trực tiếp, yêu cầu nhân viên dưới quyền sử dụng thông tin, giả mạo chữ ký người khác để tạo 109 phôi thẻ tiết kiệm.

Hoàng nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng, hợp thức thủ tục phát hành 79 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho khách hàng..: Qua đó, giúp bị can Chi chiếm đoạt hơn 414 tỉ đồng.

Bị can Hoàng bị cáo buộc giả mạo chữ ký của 3 cá nhân để mở 7 thẻ tiết kiệm, ký tư cách kiểm soát viên, giả mạo chữ ký của giao dịch viên trên các thẻ này để phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng...

Bị can Huệ trực tiếp, yêu cầu nhân viên dưới quyền sử dụng thông tin, giả mạo chữ ký người khác để tạo 18/109 phôi thẻ tiết kiệm. Bị can cùng đồng phạm nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng, phát hành 46/79 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho khách hàng...

Huệ bị cáo buộc giả mạo chữ ký của 2 cá nhân để mở 6 thẻ tiết kiệm, ký tư cách Trưởng đơn vị kinh doanh trên 39 thẻ phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng.

Bị can Nha cùng các đồng phạm nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng, phát hành 4/79 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho khách hàng; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng đang do Ngân hàng quản lý...

theo Lao Động