Bản tin tổ lái: Thanh barie "oan nghiệt" và chiếc thùng container bị bỏ rơi gây bao tai họa

Mr. Thông |

Bản tin tổ lái: Thanh barie "oan nghiệt" và chiếc thùng container bị bỏ rơi gây bao tai họa
Bản tin tổ lái: Thanh barie "oan nghiệt" và chiếc thùng container bị bỏ rơi gây bao tai họa

Có những người vì sơ ý mà gặp phải tai nạn giao thông, nhưng cũng có không ít nạn nhân xấu số phải gánh chịu tai họa từ trên trời rơi xuống theo cách vẫn được gọi là bất khả kháng.