Cá sấu nước mặn bất ngờ xuất hiện tóm gọn Kangaroo

BẢO TUẤN |

Cá sấu nước mặn bất ngờ xuất hiện tóm gọn Kangaroo
Cá sấu nước mặn bất ngờ xuất hiện tóm gọn Kangaroo

Cá sấu nước mặn và Kangaroo là loài đặc hữu ở Australia, đôi khi những con Kangaroo uống nước ở bờ sông có thể trở thành mồi ngon của cá sấu nước mặn.

Cá sấu nước mặn bất ngờ xuất hiện tóm gọn Kangaroo

theo Tiền phong