Video: Hòn đảo được hình thành thế nào?

KIỀU ANH |

Video dưới đây cho thấy quá trình hình thành 1 hòn đảo giữa Thái Bình Dương qua những vụ phun trào núi lửa từ đáy biển.

Video: Hòn đảo được hình thành thế nào?

theo VOV