Cầy măng-gút đối mặt với rô-bốt rắn hổ mang

Bảo Tuấn |

Cầy măng-gút đối mặt với rô-bốt rắn hổ mang
Cầy măng-gút đối mặt với rô-bốt rắn hổ mang

Các nhà khoa học đã tạo ra một con rô-bốt rắn hổ mang, con rắn này trong rất giống rắn thật và được lắp đặt camera ở trong mắt. Liệu bầy cầy măng-gút có bị lừa bởi con rắn nhân tạo này?

Cầy măng-gút đối mặt với rô-bốt rắn hổ mang

theo Tiền phong