Bản tin tổ lái: Những màn luồn lách táo tợn trước đầu ô tô và pha tiếp đất oan nghiệt

Mr. Thông |

Bản tin tổ lái: Những màn luồn lách táo tợn trước đầu ô tô và pha tiếp đất oan nghiệt
Bản tin tổ lái: Những màn luồn lách táo tợn trước đầu ô tô và pha tiếp đất oan nghiệt

Vượt ẩu và khuất tầm nhìn, nam thanh niên chạy xe máy đã phải nhận một bài học cho cách tham gia giao thông của mình.

Bản tin tổ lái