Điểm bài thi THPT Quốc gia tính thế nào nếu có lệch số giữa 2 giám khảo?

NH |

Điểm bài thi THPT Quốc gia tính thế nào nếu có lệch số giữa 2 giám khảo?
Điểm bài thi THPT Quốc gia tính thế nào nếu có lệch số giữa 2 giám khảo?
Bài thi được chấm theo thang điểm 10; điểm lẻ được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Ảnh: Hải Nguyễn

Nếu có lệch số giữa hai khám khảo chấm thi, điểm số của bài thi tự luận sẽ được quyết định dựa trên mức độ chênh lệch giữa hai vòng chấm.

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2019, các địa phương và các trường đại học hiện đã bắt tay ngay vào công tác chấm thi.

Theo quy chế thi THPT quốc gia năm 2019, chấm thi tự luận phải tuân thủ theo hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bài thi được chấm theo thang điểm 10; điểm lẻ được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Trước hết, Ban thư ký Hội đồng thi giao túi bài thi đã làm phách và phiếu chấm cho trưởng môn chấm thi.

Trưởng môn sẽ tập trung cán bộ chấm để quán triệt quy chế, thảo luận hướng dẫn chấm, chấm chung ít nhất 10 bài thi để rút kinh nghiệm, thống nhất cách vận dụng hướng dẫn, sau đó sẽ tổ chức chấm thi theo quy trình hai vòng độc lập tại phòng chấm riêng biệt.

Nếu điểm toàn bài hoặc điểm thành phần lệch nhau (trừ trường hợp cộng nhầm) dưới 1 điểm đối với bài thi Ngữ văn, hai cán bộ chấm thi thảo luận thống nhất điểm, rồi ghi điểm, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.

Nếu điểm toàn bài hoặc điểm thành phần lệch nhau (trừ trường hợp cộng nhầm) từ 1 đến 1,5, hai cán bộ thảo luận và ghi lại bằng biên bản, báo cáo trưởng môn chấm thi để thống nhất điểm (không sửa chữa trên phiếu chấm hoặc phần tổng hợp điểm trong bài thi).

Nếu đối thoại không thống nhất được điểm, trưởng môn chấm thi sẽ quyết định.

Nếu điểm toàn bài hoặc điểm thành phần lệch nhau (trừ trường hợp cộng nhầm) trên 1,5, trưởng môn chấm thi tổ chức chấm lần thứ ba trực tiếp vào bài thi của thí sinh bằng mực màu khác.

Sau ba lần chấm, nếu kết quả hai trong ba lần giống nhau, trưởng môn lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức.

Điểm bài thi THPT Quốc gia tính thế nào nếu có lệch số giữa 2 giám khảo? - Ảnh 2.

Ngữ Văn là môn tự luận duy nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia. Ảnh: Hải Nguyễn

Nếu kết quả 2 trong 3 lần giống nhau: Trưởng môn chấm thi lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức, rồi ghi điểm, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.

Nếu kết quả ba lần chấm lệch nhau lớn nhất đến 2,5, trưởng môn chấm thi lấy điểm trung bình cộng ba lần chấm làm điểm chính thức.

Nếu kết quả chấm lệch nhau lớn nhất trên 2,5, trưởng môn tổ chức chấm tập thể. Các cán bộ chấm thi cùng trưởng môn ghi rõ họ tên và ký vào các tờ giấy làm bài của thí sinh. Điểm chấm cuối cùng là điểm chính thức của bài thi.

Ngữ văn là môn thi bắt buộc và cũng là môn tự luận duy nhất trong kỳ thi THPT quốc gia. Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, có 4 thí sinh phải thi lại môn Ngữ văn bằng đề thi dự bị.

theo Lao Động