Vừa thoát khỏi hàm cá sấu, linh dương lại bị bầy linh cẩu cắn xé

Hồng Anh |

Vừa thoát khỏi hàm cá sấu, linh dương lại bị bầy linh cẩu cắn xé
Vừa thoát khỏi hàm cá sấu, linh dương lại bị bầy linh cẩu cắn xé

Dù thoát khỏi cuộc tấn công của cá sấu, nhưng linh dương tội nghiệp lại rơi vào "trận địa" phục kích của bầy linh cẩu và bị cắn xé.

Vừa thoát khỏi hàm cá sấu, linh dương lại bị bầy linh cẩu cắn xé

theo VOV.vn