Hiện tượng sao Kim trong buổi hoàng hôn gần 100 năm nữa mới lặp lại

Kiều Anh |

Sao Kim trong buổi hoàng hôn từng xảy ra năm 2004 và 2012 nhưng vì Trái Đất có mô hình quỹ đạo 8:13 nên năm 2117 hiện tượng này mới lặp lại.

theo VOV