Bản tin tổ lái: Oan thay cho kiếp ô tô và bi kịch của anh chàng đi xe máy

Mr. Thông |

Bản tin tổ lái: Oan thay cho kiếp ô tô và bi kịch của anh chàng đi xe máy
Bản tin tổ lái: Oan thay cho kiếp ô tô và bi kịch của anh chàng đi xe máy

Đôi khi, chúng ta chỉ làm những việc rất chân phương và thuần tuý, nhưng vì một cơ duyên nào đó rồi lại bị đẩy vào cảnh éo le.

theo Trí Thức Trẻ