Video: Đang thưởng thức bữa ăn, đàn báo đốm bị 3 con linh cẩu lao tới cướp mồi

Cự Giải |

Video: Đang thưởng thức bữa ăn, đàn báo đốm bị 3 con linh cẩu lao tới cướp mồi
Video: Đang thưởng thức bữa ăn, đàn báo đốm bị 3 con linh cẩu lao tới cướp mồi
Minh họa

Trong lúc đàn báo đốm đang thưởng thức bữa ăn thì ba con linh cẩu lao tới xua đuổi để tranh mồi. Đàn báo đốm nhanh chóng bỏ chạy và nhường lại con mồi cho kẻ thù.

Xem video:

Đang thưởng thức bữa ăn, đàn báo đốm bị 3 con linh cẩu lao tới cướp mồi

Nguồn: Daily Mail

theo Đời sống & Pháp luật