Tạm đình chỉ chức vụ Viện trưởng của "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn

Hoàng Đan |

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu đối với "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn.

Chiều 9/5, đại diện Hội Luật gia Việt Nam cho biết, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu đối với "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn.

Cùng với đó, Chủ tịch Hội giao cho ông Nguyễn Văn Huệ, Trưởng Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật phụ trách Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trong thời gian tạm đình chỉ chức vụ Viện trưởng đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn.

Trước đó, căn cứ Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, căn cứ kết luận của Ban thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam trong buổi làm vệc với lãnh đạo Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu, ngày 9/5, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cũng ký quyết định thành lập Đoàn kiểm tra về trách nhiệm Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu.

Theo đó, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ làm rõ những nội dung có liên quan đến ông Lê Hoàng Anh Tuấn.

Cụ thể, Đoàn kiểm tra sẽ làm rõ trách nhiệm Viện trưởng của ông Lê Hoàng Anh Tuấn về tổ chức và hoạt động của Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu từ khi được bổ nhiệm đến nay.

Bên cạnh đó, Đoàn sẽ làm rõ việc thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, trong hoạt động đối nội và đối ngoại của Viện và tính pháp lý của các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hồ sơ cá nhân của ông Lê Hoàng Anh Tuấn, cũng như một số vấn đề có liên quan khác mà dư luận phản ánh.

Trước đó, ngày 8/5, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đã ký quyết định xóa tên Hội viên đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn.