Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng kiến nghị khẩn cấp tới Thủ tướng

THÀNH TRUNG |

Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam vừa có kiến nghị khẩn cấp lên Thủ tướng Chính phủ xung quanh việc Bộ Giáo dục - Đào tạo đang tập trung xây dựng quy hoạch mạng lưới các cơ sở Sư phạm trên quy mô toàn quốc.

Hiệp hội các trường Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ) kiến nghị lên Thủ tướng: Trước mắt, giữ nguyên hệ thống các cơ sở sư phạm như hiện nay.

Thực hiện phân tầng hệ thống này thành các trường ĐH Sư phạm/ ĐH giáo dục trọng điểm, các trường/ khoa ĐH Sư phạm địa phương, các trường/ khoa CĐ Sư phạm địa phương.

Thực hiện đào tạo và bồi dưỡng giáo viên chủ yếu theo địa chỉ (không theo cơ chế thị trường). Sinh viên Sư phạm phải được ưu tiên vay tín dụng nhà nước và được xóa nợ tín dụng nếu chấp nhận làm việc trong ngành Sư phạm.

Bộ GDĐT quy định các chuẩn của chương trình đào tạo giáo viên để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống. Nâng chuẩn trình độ của giáo viên phải gắn liền với quy hoạch nâng cấp đào tạo của các cơ sở sư phạm.

Về lâu dài, các cơ sở sư phạm nên từng bước chuyển thành trường giáo dục trong các đại học đa lĩnh vực hoặc Khoa Sư phạm trong các trường đại học địa phương/Cao đẳng cộng đồng để có sự ổn định trong hoạt động và huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn cơ sở giáo dục ĐH trong đào tạo giáo viên khi xuất hiện nhu cầu lớn.

Đối với Bộ GDĐT, cần xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục và quy định tiêu chuẩn chất lượng các loại giáo viên; Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và giao chỉ tiêu đào tạo cho các trường ĐH Sư phạm/ĐH giáo dục trọng điểm.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý trực tiếp và giao chỉ tiêu đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và THCS cho các trường/khoa sư phạm địa phương.

Các trường/Khoa Sư phạm địa phương tập trung đào tạo và bồi dưỡng giáo viên cho các trường mầm non, TH và THCS trong địa phương. Các cơ sở sư phạm không tranh giành nguồn tuyển hoặc đào tạo chồng chéo.

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam kính đề nghị Thủ tướng có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc sắp xếp, quy hoạch các trường CĐ Sư phạm địa phương.

Đồng thời, chỉ đạo các Sở GDĐT giao nhiệm vụ cho các trường CĐ Sư phạm tham gia bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới; tham gia bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ; Chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ chọn, cử giảng viên các trường CĐ Sư phạm địa phương tham gia tập huấn bồi dưỡng đội ngũ cốt cán.

theo Lao Động