Bản tin tổ lái: Chàng trai vàng trong làng "vào chuồng" và pha chốt hạ đầy kinh hãi

Mr. Thông |

Bản tin tổ lái: Chàng trai vàng trong làng "vào chuồng" và pha chốt hạ đầy kinh hãi
Bản tin tổ lái: Chàng trai vàng trong làng "vào chuồng" và pha chốt hạ đầy kinh hãi

Pha chốt hạ, đỗ xe cuối cùng của tài xế khiến tất cả những người chứng kiến xung quanh phải sửng sốt.

Bản tin tổ lái

Bản tin tổ lái: Chàng trai vàng trong làng vào chuồng và pha chốt hạ đầy kinh hãi - Ảnh 3.