Bất ngờ trước những loài động vật tưởng như bình thường mà có khả năng “trường sinh bất lão”

LaLa |

Bất ngờ trước những loài động vật tưởng như bình thường mà có khả năng “trường sinh bất lão”
Bất ngờ trước những loài động vật tưởng như bình thường mà có khả năng “trường sinh bất lão”

Nếu xét trong danh sách những loài có tuổi thọ cao trên thế giới, thì “bét” cũng hơn 1 thế kỷ, loài top đầu danh sach đến cả 1 thiên niên kỷ. Nhưng bất ngờ nhất là loại cuối cùng, trường sinh bất lão.

theo Trí thức trẻ