Cha Phúc XO nói con trai đeo vàng để phô trương, phục vụ cho việc làm ăn

Bảo Minh - Xuân Phương |

Cha Phúc XO nói con trai đeo vàng để phô trương, phục vụ cho việc làm ăn
Cha Phúc XO nói con trai đeo vàng để phô trương, phục vụ cho việc làm ăn
Ông Trần Văn Tri (cha ruột của Phúc XO) đứng trước cửa nhà.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Tri (cha của Phúc XO) khẳng định bản thân tin con trai đàng hoàng. Ông tiết lộ con trai đeo nhiều vàng để phô trương bản thân nhằm làm ăn phát đạt.

Cha Phúc XO nói con trai đeo vàng để phô trương bản thân phục vụ cho việc làm ăn.