Thế giới động vật: Cầy liều mình để bảo vệ con trước rắn trâu

Hoài Anh |

Thế giới động vật: Cầy liều mình để bảo vệ con trước rắn trâu
Thế giới động vật: Cầy liều mình để bảo vệ con trước rắn trâu

Cầy thảo nguyên bố dũng cảm chặn đường rắn trâu để bảo vệ đàn con phía sau. Sự việc diễn ra trên hoang mạc Mexico.

theo Báo lao động