Cuộc chiến sống còn giữa trâu rừng với 4 con sử tử

Bảo Tuấn |

Cuộc chiến sống còn giữa trâu rừng với 4 con sử tử
Cuộc chiến sống còn giữa trâu rừng với 4 con sử tử

Trong đoạn clip dưới đây, 4 con sư tử đã cùng nhau tấn công trâu rừng. Mặc dù đã ra sức chống cự, song trâu rừng vẫn không thể thoát khỏi nang vuốt của những “lãnh chúa vùng đồng cỏ”.

- Clip cuộc chiến sống còn giữa trâu rừng với 4 con sử tử. Nguồn: Kruger National Park.


theo Tiền phong