[Infographic] Những biến đổi của cơ thể người sau khi chết

Quốc Hùng |

[Infographic] Những biến đổi của cơ thể người sau khi chết
[Infographic] Những biến đổi của cơ thể người sau khi chết

Sau khi tim ngừng đập, cơ thể người chết bắt đầu tự phân hủy ở cấp độ tế bào. Vi khuẩn và nhiều loài động vật khác sẽ tiêu hóa các mô và cơ quan còn lại.

theo Khoa học phát triển