Lợi nhuận công ty nhà Cường Đôla giảm hơn 99%: Vì đâu nên nỗi?

Pha Lê |

Lợi nhuận kế toán trước thuế của QCG chỉ đạt 1,035 tỷ đồng, chỉ bằng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) do bà Nguyễn Thị Như Loan làm Chủ tịch và ông Nguyễn Quốc Cường - Cường Đôla làm Phó Tổng Giám đốc vừa có báo cáo hợp nhất tài chính quý 3/2018.

Theo như số liệu được công bố, quý 3 năm nay, hoạt động kinh doanh nhà Cường Đôla không mấy khả quan. Doanh thu bán hàng đạt 82,451 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 320,302 tỷ đồng quý 3 năm ngoái. Trong số đó, doanh thu từ bán hàng hóa là 56,258 tỷ đồng, doanh thu bán điện 23,466 tỷ đồng và doanh thu bất động sản là 2,726 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính quý 3 đóng góp 1,693 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động khác cũng đóng góp 1,552 tỷ đồng.

Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh của Quốc Cường Gia Lai trong quý 3 đạt 85,97 tỷ đồng, giảm hơn 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu của công ty chỉ đạt 213 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lý giải về việc sụt giảm này, báo cáo cho biết, nguyên nhân là do trong kỳ công ty chưa bàn giao căn hộ cho khách hàng.

Cùng với việc doanh thu sụt giảm mạnh, lợi nhuận kế toán trước thuế của QCG chỉ đạt 1,035 tỷ đồng, chỉ bằng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do công ty chưa bàn giao căn hộ cho khách hàng và trong kỳ này, công ty không có thu nhập từ chuyển nhượng đầu tư tài chính.

Tính đến cuối tháng 9, giá trị hàng tồn kho của Quốc Cường Gia Lai là 6.324 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hàng tồn kho từ bất động sản dở dang là 5,8 nghìn tỷ đồng.