Ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng Thông tin và Truyền Thông

Hoàng Đan |

Sáng nay, 95,05% số đại biểu Quốc hội có mặt đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Chiều 23/10, Quốc hội đã nghe tờ trình của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng. 

Sáng 24/10, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ với ông Nguyễn Mạnh Hùng. Với đa số phiếu tán thành sau đó, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng Thông tin và Truyền Thông - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng bên hành lang quốc hội sáng 24/10. Ảnh: Tiến Tuấn.

Sau đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ này với ông Nguyễn Mạnh Hùng. Kết quả biểu quyết cho thấy có 461/469 đại biểu Quốc hội có mặt (bằng 95,05%) thông qua Nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sau đó đã tặng hoa chúc mừng tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Trước đó, chiều 23/10, Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn bằng bỏ phiếu kín. 

Theo đó, đa số các đại biểu có mặt đã bỏ phiếu đồng ý việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Tuấn.

Tiếp đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn và Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng Thông tin và Truyền Thông - Ảnh 3.