10 phụ nữ có thân hình 'đồ sộ' đến khó tin dù họ tồn tại thật trên thế giới (P2)

Cẩm Mai |

Rất hiếm phụ nữ cao đến mức đạt kỷ lục Guinness thế giới.

Chiều cao là một lợi thế nhưng cũng mang lại cho họ nhiều rắc rối, bạn sẽ được biết qua đoạn video sau đây.

Những người phụ nữ cao hơn cả siêu mẫu “chân dài” (P2).

Nguồn video và ảnh: Interesting Facts