Bà Lê Hoàng Diệp Thảo khóc cười khi nói về ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Hoàng Long (King Pro) |

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo khóc cười khi nói về ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo khóc cười khi nói về ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo (vợ ông chủ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) cho rằng, có một nhóm người thao túng hoạt động của Trung Nguyên. Bà sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ gia đình, cứu chồng, cứu Trung Nguyên.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo khóc cười khi nói về ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

theo Trí Thức Trẻ