Khoa học lý giải lợi ích tuyệt vời đối với bộ não khi đạt cực khoái

Cẩm Mai |

Trang WebMD nổi tiếng thế giới chuyên về y học đưa ra nhận định khoa học về điều này.

Video sau đây cũng sẽ cho biết đàn ông và đàn bà đạt cực khoái giống hay khác nhau?

Xem video:

Đàn ông và đàn bà đạt cực khoái giống hay khác nhau?

Nguồn video: WebMD