Tổng thống Mỹ Donald Trump: Chính trị gia gặp nhiều sự cố ngoại giao "hài hước nhất"

Tất Đạt - Luyên NT |

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Chính trị gia gặp nhiều sự cố ngoại giao "hài hước nhất"
Tổng thống Mỹ Donald Trump: Chính trị gia gặp nhiều sự cố ngoại giao "hài hước nhất"

Bắt tay ông Shinzo Abe 19 giây, chào kiểu nhà binh với tướng Triều Tiên, đứng chắn trước mặt Nữ hoàng Anh... là những tình huống mang đậm dấu ấn của tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Trump: Nhà chính trị gia gặp nhiều tình huống ngoại giao "hài hước nhất"

theo Trí Thức Trẻ