Video Elon Musk thử nghiệm tàu ngầm giải cứu đội bóng nhí Thái Lan

Cẩm Mai |

Video Elon Musk thử nghiệm tàu ngầm giải cứu đội bóng nhí Thái Lan
Video Elon Musk thử nghiệm tàu ngầm giải cứu đội bóng nhí Thái Lan
Thử nghiệm tàu ngầm

CEO Elon Musk quả là người vừa có tâm vừa có tầm, đã cho gấp rút chế tạo tàu ngầm loại nhỏ để giải cứu đội bóng đá thanh thiếu niên Thái Lan.

Trong thời gian ngắn, CEO Elon Musk và các cộng sự đã chế tạo được tàu ngầm dành riêng cho việc giải cứu đội bóng đá thanh tthiếu niên Thái Lan dựa vào tình hình thực tế trong hang Tham Luang.

Video sau đây nói về quá trình Elon Musk cho chế tạo và thử nghiệm tàu ngầm.

Thử nghiệm tàu ngầm.

Nguồn video và ảnh: Now This Future

theo Helino