[Photo Story] Chuyện tình giấu kín của Lan Khuê và bạn trai đại gia

Thái An - Design: Đỗ Linh |

[Photo Story] Chuyện tình giấu kín của Lan Khuê và bạn trai đại gia
[Photo Story] Chuyện tình giấu kín của Lan Khuê và bạn trai đại gia

Lan Khuê giấu kín chuyện yêu đại gia John Tuấn Nguyễn cho tới khi cô được anh cầu hôn.

[Photo Story] Chuyện tình giấu kín của Lan Khuê và bạn trai đại gia  - Ảnh 1.
[Photo Story] Chuyện tình giấu kín của Lan Khuê và bạn trai đại gia  - Ảnh 2.
[Photo Story] Chuyện tình giấu kín của Lan Khuê và bạn trai đại gia  - Ảnh 3.
[Photo Story] Chuyện tình giấu kín của Lan Khuê và bạn trai đại gia  - Ảnh 4.
[Photo Story] Chuyện tình giấu kín của Lan Khuê và bạn trai đại gia  - Ảnh 5.
[Photo Story] Chuyện tình giấu kín của Lan Khuê và bạn trai đại gia  - Ảnh 6.
[Photo Story] Chuyện tình giấu kín của Lan Khuê và bạn trai đại gia  - Ảnh 7.
[Photo Story] Chuyện tình giấu kín của Lan Khuê và bạn trai đại gia  - Ảnh 8.