[Photo Story] 10 năm tồn tại của sim "rác" 11 số

L.T - Đỗ Linh |

Suốt hơn 10 năm, những chiếc sim 11 số vẫn được đánh giá ở "cửa dưới" so với sim cổ 10 số. Ngày 30/6/2019 tới sẽ là thời điểm cuối cùng sim di động 11 số tồn tại trên thị trường viễn thông Việt Nam.

[Photo Story] 10 năm tồn tại của sim rác 11 số - Ảnh 1.
[Photo Story] 10 năm tồn tại của sim rác 11 số - Ảnh 2.
[Photo Story] 10 năm tồn tại của sim rác 11 số - Ảnh 3.
[Photo Story] 10 năm tồn tại của sim rác 11 số - Ảnh 4.
[Photo Story] 10 năm tồn tại của sim rác 11 số - Ảnh 5.
[Photo Story] 10 năm tồn tại của sim rác 11 số - Ảnh 6.
[Photo Story] 10 năm tồn tại của sim rác 11 số - Ảnh 7.