Tham vọng "hóa xanh" sao Hỏa, Elon Musk dự tính làm điều chưa từng có

Cẩm Mai |

Tham vọng "hóa xanh" sao Hỏa, Elon Musk dự tính làm điều chưa từng có
Tham vọng "hóa xanh" sao Hỏa, Elon Musk dự tính làm điều chưa từng có
Sao Hỏa trước và sau khi biến đổi.

Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk đang nuôi tham vọng đưa con người lên sao Hỏa. Để con người sống đươc trên sao Hỏa thì trước tiên phải cải tạo môi trường.

Con người phải làm biến đổi sao Hỏa khắc nghiệt thành hành tinh xanh giống như Trái Đất thứ 2. Video sau đây nói lên từng bước làm biến đổi sao Hỏa.

Tham vọng biến đổi sao Hỏa đỏ quạch thành hành tinh xanh.

Nguồn video và ảnh: Science Nature