Đọ độ ngầu giữa dàn vệ sĩ của ông Kim Jong-un với mật vụ bảo vệ ông Trump-Putin-Tập

Thủy Thu - Hà Linh |

Đội ngũ mật vụ được coi là lá chắn thép cho các lãnh đạo thế giới. Họ vừa có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho yếu nhân, vừa là một cách để các quốc gia phô trương sức mạnh quyền lực.

Đọ vẻ ngầu của mật vụ Triều Tiên với đồng nghiệp Mỹ-Nga- Trung