Phát hiện bộ phận mới trên cơ thể người

Luyên NT |

Một nhóm các nhà khoa học tại New York, Mỹ vừa công bố phát hiện bộ phận mới trên cơ thể người.

Phát hiện bộ phận mới trên cơ thể người. Nguồn: Trung tâm Tin tức VTV24

Nguồn video: Trung tâm Tin tức VTV24