23h30 phút vẫn có người lẻn vào đường hoa lấy hoa rồi nhanh chóng bỏ chạy

T.Nguyên - Dựng video: Đức Mạnh |

23h30 phút vẫn có người lẻn vào đường hoa lấy hoa rồi nhanh chóng bỏ chạy
23h30 phút vẫn có người lẻn vào đường hoa lấy hoa rồi nhanh chóng bỏ chạy
Ảnh động cắt từ clip của báo Tuổi trẻ

Phía đơn vị bảo vệ đường hoa xuân Nguyễn Huệ năm 2018 cho hay, họ phải rào đường, thu dọn đường hoa để kịp 5h sáng trả lại mặt đường cho thành phố.

23h30 vẫn có người lẻn vào đường hoa lấy hoa bỏ chạy

(Mutex có sử dụng nguồn của báo Tuổi trẻ/TTVN/Saostar/Thanh niên)

theo Thời đại