NSND Tự Long: Công Lý mong manh, dễ vỡ, dễ nổi cáu

V.A, clip: King Pro |

NSND Tự Long: Công Lý mong manh, dễ vỡ, dễ nổi cáu
NSND Tự Long: Công Lý mong manh, dễ vỡ, dễ nổi cáu

"Lý sống tình cảm, rất dễ thương, thậm chí dễ khóc nữa cơ", Tự Long tiết lộ.

Tự Long nhận xét về Công Lý