NSND Tự Long: Cuộc sống khép cửa này lại, để mở một cánh cửa khác tốt đẹp hơn

V.A, clip: King Pro |

NSND Tự Long: Cuộc sống khép cửa này lại, để mở một cánh cửa khác tốt đẹp hơn
NSND Tự Long: Cuộc sống khép cửa này lại, để mở một cánh cửa khác tốt đẹp hơn

"Tôi luôn nghĩ cuộc sống khép cánh cửa này lại, để mở một cánh cửa khác và chúng ta sẽ tìm được những điều tốt đẹp hơn", Tự Long chia sẻ.

Tự Long chia sẻ vè những mất mát, đổ vỡ trong cuộc sống