Siêu trăng của đêm rằm tháng chạp năm nay có gì đặc biệt?

Cẩm Mai |

Siêu trăng của đêm rằm tháng chạp năm nay có gì đặc biệt?
Siêu trăng của đêm rằm tháng chạp năm nay có gì đặc biệt?
Hình minh họa (nguồn ảnh: Internet).

Trăng tròn vào đêm rằm là dĩ nhiên rồi, nhưng trăng đêm rằm tháng chạp 2017 (âm lịch) có gì khác biệt không?

Video sau đây sẽ cho thấy điều đặc biệt của trăng đêm rằm tháng chạp 2017 (âm lịch).

Trăng đêm rằm tháng chạp có gì đặc biệt?

Nguồn video: Sci News