Tử tù Nguyễn Hải Dương được ăn bữa cơm cuối cùng lúc 4 giờ 30 sáng

Trang Anh - Đức Anh |

Sáng sớm nay, sau khi viết lá thư gửi người thân, 4 giờ 30, tử tù Nguyễn Hải Dương được ăn bữa cơm cuối cùng trước khi thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Tử tù Nguyễn Hải Dương được ăn bữa cơm cuối cùng lúc 4 giờ 30 sáng