Muốn dẹp vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải phải chờ phê duyệt

Văn Minh |

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) phải lên phương án, kế hoạch dựa trên đề xuất của các phường, tổ công vụ... Sau khi Chủ tịch UBND quận 1 phê duyệt, kế hoạch này mới được triển khai.


Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) Trần Thế Thuận vừa ký quyết định thành lập Tổ kiểm tra liên ngành về trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn quận 1.

Tổ kiểm tra liên ngành xuống đường dẹp vỉa hè phải có sự phê duyệt chấp thuận của Chủ tịch UBND quận 1. Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 không được tự xuống đường giải quyết vi phạm như trước đây nữa.

Theo đó, Tổ kiểm tra liên ngành chỉ được ra quân dựa trên đề xuất của 10 phường, của tổ kiểm tra công vụ và theo phản ánh của người dân, báo chí,…về tình trạng gây mất mỹ quan đô thị.

Thành phần Tổ kiểm tra liên ngành gồm tổ trưởng (phải là lãnh đạo quận 1), tổ phó là lãnh đạo Đội trật tự đô thị, các thành viên trong tổ sẽ là người đứng đầu Phòng Quản lý đô thị, công an, văn phòng,…

Ngoài ra, UBND quận 1 cũng ban hành quyết định thành lập 2 Tổ kiểm tra công vụ để quản lý trật tự đô thị. Tổ số 1 do Chủ tịch UBND quận 1 là ông Trần Thế Thuận làm tổ trưởng, ông Đoàn Ngọc Hải làm tổ phó. Tổ số 2 do bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch UBND quận 1 làm tổ trưởng.

Nhiệm vụ của các Tổ công vụ trên là ghi nhận các hành vi tái chiếm vỉa hè, lòng lề đường đã bàn giao cho các phường trước đó. Đồng thời tổ sẽ kiểm tra trách nhiệm của lãnh đạo các phường trong công tác lập lại trật tự đô thị.

Như vậy theo các quyết định trên, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) muốn đi kiểm tra phải có phương án, kế hoạch cụ thể dựa trên đề xuất của các phường, tổ kiểm tra công vụ,…

Đồng thời phải trình lên Chủ tịch UBND quận 1 phê duyệt chấp thuận thì mới xuống đường kiểm tra.

theo Tiền Phong