Hôm nay, xăng tăng giá thêm 461 đồng/lít

Diệu Thuỳ |

Từ 15h chiều nay (19/8), giá xăng RON 92 sẽ tăng thêm 461 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định, từ 15h chiều 19/8, xăng RON 92 tăng 461 đồng/lít; Xăng E5 tăng 431 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giữ ổn định giá bán; Dầu hỏa giữ ổn định giá bán; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 8 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá, như giá xăng RON 92 không cao hơn 17.486 đồng/lít; Xăng E5 không cao hơn 17.254 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 13.795 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 12.398 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 11.105 đồng/kg.

Đồng thời liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, gồm: Xăng khoáng 110 đồng/lít; Xăng E5 90 đồng/lít; Dầu diesel 27 đồng/lít; Dầu hỏa 185 đồng/lít.

theo Infonet